INRIKTNING

Lilla Maestros profil är samma som Maestroskolans och går ut på att integrera de estetiska ämnena musik, bild och dans i den dagliga verksamheten. Möjligheten att träffa våra mycket kompetenta pedagoger inom de estetiska ämnena stimulerar barnens nyfikenhet och skaparglädje. Genom att lyfta fram den kreativa läroprocessen hjälper vi barnet att utveckla sin trygghet som individ samt på ett lekfullt sätt träna koncentrationen och inlärningsförmågan. En spännande och tillåtande atmosfär låter barnen att få prova, skapa och utforska utifrån sin egen takt och mognad, vilket stärker förmågan att ge uttryck till egna tankar och idéer.

Vi följer läroplanen för förskolan och utgår ifrån barnens intressen och egna utforskande. Aktiviteter med element av dans, musik, skapande, språkutvecklande arbete, matematik, naturvetenskap m.m. är en naturlig del av dagen. Den fria leken lägger vi stor vikt vid, eftersom den skapar utrymme för barnet att träna grundläggande kunskaper och färdigheter. Närheten till Dieselverkstaden och natursköna Svindersvik är väl avvägda för att tillgodose barnens begär av kultur och natur. Vår kuperade gård erbjuder en lekfull atmosfär där barnen kan undersöka och upptäcka med alla sinnen .

För att följa utvecklingen använder vi oss av observationer och dokumentation i form av fotografier, videoinspelningar och anteckningar. Det ger oss en gedigen grund för att möta barnens intressen och behov, samtidigt som det ger oss redskap för vår verksamhets utveckling och förbättringsarbete. Dokumentationerna blir även ett underlag för utvecklingssamtal, där vi tillsammans med föräldrar diskuterar barnets utveckling och lärande på förskolan. Utvecklingssamtal sker en gång per termin.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *