Om oss

Välkommen till Lilla Maestro!

Lilla Maestro är en liten förskola, som ligger nära det natursköna Svindersvik, men samtidigt nära till kommunikationer. Förskolan består av två avdelningar: Paletten för de yngre barnen och Orkestern för de äldre. Vår ambition är att barnen ska få möjlighet att uttrycka sig på många olika sätt för att utvecklas och bli kreativa, därför erbjuder vi barnen en miljö och material, som lockar till lek och lärande. Vi tror på att kontakten med musik, konst och dans tidigt i livet bidrar till att stärka barnets självförtroende och inlärningsförmåga. Hos oss är barnet i centrum, och våra kunniga och erfarna pedagoger planerar verksamheten utifrån barnens tankar, nyfikenhet och lust att lära.

INRIKTNING

Välkommen till Lilla Maestro!

Lilla Maestros profil går ut på att integrera de estetiska ämnena musik, bild och dans i den dagliga verksamheten. Genom att lyfta fram den kreativa läroprocessen hjälper vi barnet att utveckla sin trygghet som individ samt på ett lekfullt sätt träna koncentrationen och inlärningsförmågan. En spännande och tillåtande atmosfär låter barnen att få prova, skapa och utforska utifrån sin egen takt och mognad, vilket stärker förmågan att ge uttryck till egna tankar och idéer.

Vi följer läroplanen för förskolan och utgår ifrån barnens intressen och egna utforskande. Aktiviteter med element av dans, musik, skapande, språkutvecklande arbete, matematik, naturvetenskap m.m. är en naturlig del av dagen. Den fria leken lägger vi stor vikt vid, eftersom den skapar utrymme för barnet att träna grundläggande kunskaper och färdigheter. Närheten till Dieselverkstaden och natursköna Svindersvik är väl avvägda för att tillgodose barnens begär av kultur och natur. Vår kuperade gård erbjuder en lekfull atmosfär där barnen kan undersöka och upptäcka med alla sinnen.

För att följa utvecklingen använder vi oss av observationer och dokumentation i form av fotografier, videoinspelningar och anteckningar. Det ger oss en gedigen grund för att möta barnens intressen och behov, samtidigt som det ger oss redskap för vår verksamhets utveckling och förbättringsarbete. Dokumentationerna blir även ett underlag för utvecklingssamtal, där vi tillsammans med föräldrar diskuterar barnets utveckling och lärande på förskolan. Utvecklingssamtal sker en gång per termin.

GALLERI

Blandade bilder från förskolan

foto8

foto7

foto6

foto5

foto4

foto3

foto2

foto1

FRÅGOR & SVAR

Har du fler frågor, tveka inte att ta kontakt med oss!

Vi har många heltidsanställda, vilket gör att Lilla Maestro har mycket god personaltäthet.
Det varierar varje år beroende på hur många som slutar för att börja grundskolan samt på in- och utflyttning.
Vi har ca 14 -16 barn i varje barngrupp. Oftast är det något färre barn på Paletten, som är för de yngsta barnen, och kanske några fler på Orkestern, som är för de äldre barnen.
Från 5-års ålder kan ditt barn få börja spela ett instrument på musikskolan Maestroakademin mot extra avgift. Du hittar all relevant information på http://www.maestroakademin.se/
Vi är en förskola med estetisk inriktning. Vi arbetar projektinriktat utifrån barnens intressen och lust att lära. Vår dagliga verksamhet präglas av kreativitet och skaparglädje. Vi har musik, dans- och rörelsestunder både inne och utomhus. Från 5-års ålder kan ditt barn börja spela ett instrument på musikskolan Maestroakademin mot en extra avgift.
Om man bor i Nacka kommun, kan man börja med att ställa sig i Nacka24:s kö på kommunens hemsida. På Nacka24 får man sedan välja förskolor man vill placeras på. Om ni bor i annan kommun än Nacka, ska ni ansöka på hemsidan genom genom att mejla oss på info@lillamaestro.se

Sök till Lilla Maestro

Välkommen till Lilla Maestro

Sök till Lilla Maestro

Ansök genom att klicka här.

KONTAKTA OSS

Kontakta Lilla Maestro

TELEFON
 070-770 12 50
ADRESS
Alphyddevägen 4, 131 35 NACKA
E-MAIL
info@lillamaestro.se
REKTOR
Aytac Caman

aytac.caman@lillamaestro.se

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Hjälp oss att bli bättre!

  Välkommen till Lilla Maestro