Om oss

Välkommen till Lilla Maestro!

Lilla Maestro är en liten förskola, som ligger nära det natursköna Svindersvik, men samtidigt nära till kommunikationer. Förskolan består av två avdelningar: Paletten för de yngre barnen och Orkestern för de äldre. Vår ambition är att barnen ska få möjlighet att uttrycka sig på många olika sätt för att utvecklas och bli kreativa, därför erbjuder vi barnen en miljö och material, som lockar till lek och lärande. Vi tror på att kontakten med musik, konst och dans tidigt i livet bidrar till att stärka barnets självförtroende och inlärningsförmåga. Hos oss är barnet i centrum, och våra kunniga och erfarna pedagoger planerar verksamheten utifrån barnens tankar, nyfikenhet och lust att lära.

Tre skolor i en

Välkommen till Maestro Svindersvik - Tre skolor i en!

MAESTROSKOLAN

Maestroskolan, är en fristående F-9 grundskola. Skolan ligger i Alphyddan, Nacka, endast 5 minuters resväg från Slussen. Skolan vänder sig till elever som önskar kombinera sin grundskole-utbildning med undervisning inom musik- och andra kulturområden, såsom dans, bild och form.

MAESTROAKADEMIN

Maestroakademin är en auktoriserad och väletablerad musikskola i Nacka som erbjuder frivillig intrumental- och akademinsångundervisning på olika nivåer och för olika åldrar. Musikskolan vänder sig till alla barn och ungdomar som är intresserade av musik.

LILLA MAESTRO

Nyfikenhet och kreativitet!
På vår förskola tycker vi att det är viktigt att få utveckla och uttrycka sig på många olika sätt. Förutom den dagliga verksamheten med arbeten i olika projekt har vi också tillgång till musik och danspedagog. Vid 5 års ålder kan man även anmäla sig för att spela instrument via vår musikskola Maestroakademin.

INRIKTNING

Välkommen till Lilla Maestro!

Lilla Maestros profil är samma som Maestroskolans och går ut på att integrera de estetiska ämnena musik, bild och dans i den dagliga verksamheten. Möjligheten att träffa våra mycket kompetenta pedagoger inom de estetiska ämnena stimulerar barnens nyfikenhet och skaparglädje. Genom att lyfta fram den kreativa läroprocessen hjälper vi barnet att utveckla sin trygghet som individ samt på ett lekfullt sätt träna koncentrationen och inlärningsförmågan. En spännande och tillåtande atmosfär låter barnen att få prova, skapa och utforska utifrån sin egen takt och mognad, vilket stärker förmågan att ge uttryck till egna tankar och idéer.

Vi följer läroplanen för förskolan och utgår ifrån barnens intressen och egna utforskande. Aktiviteter med element av dans, musik, skapande, språkutvecklande arbete, matematik, naturvetenskap m.m. är en naturlig del av dagen. Den fria leken lägger vi stor vikt vid, eftersom den skapar utrymme för barnet att träna grundläggande kunskaper och färdigheter. Närheten till Dieselverkstaden och natursköna Svindersvik är väl avvägda för att tillgodose barnens begär av kultur och natur. Vår kuperade gård erbjuder en lekfull atmosfär där barnen kan undersöka och upptäcka med alla sinnen .

För att följa utvecklingen använder vi oss av observationer och dokumentation i form av fotografier, videoinspelningar och anteckningar. Det ger oss en gedigen grund för att möta barnens intressen och behov, samtidigt som det ger oss redskap för vår verksamhets utveckling och förbättringsarbete. Dokumentationerna blir även ett underlag för utvecklingssamtal, där vi tillsammans med föräldrar diskuterar barnets utveckling och lärande på förskolan. Utvecklingssamtal sker en gång per termin.

GALLERI

Blandade bilder från förskolan

foto8

foto7

foto6

foto5

foto4

foto3

foto2

foto1

FRÅGOR & SVAR

Har du fler frågor, tveka inte att ta kontakt med oss!

Hur ser er personaltäthet ut?

Vi har många heltidsanställda, vilket gör att Lilla Maestro har mycket god personaltäthet.

Hur lång kö har ni?

Det varierar varje år beroende på hur många som slutar för att börja grundskolan samt på in- och utflyttning.

Hur många barn är det i era barngrupper?

Vi har ca 14 -16 barn i varje barngrupp. Oftast är det något färre barn på Paletten, som är för de yngsta barnen, och kanske några fler på Orkestern, som är för de äldre barnen.

Jag vill att mitt barn ska börja spela ett instrument. Är det möjligt?

Från 5-års ålder kan ditt barn få börja spela ett instrument på musikskolan Maestroakademin mot extra avgift. Du hittar all relevant information på http://www.maestroakademin.se/

Vilken inriktning har Lilla Maestro?

Vi är en förskola med estetisk inriktning. Vi arbetar projektinriktat utifrån barnens intressen och lust att lära. Tack vare samarbetet med Maestroskolans pedagoger inom estetiska ämnen präglas vår verksamhet av kreativitet och skaparglädje. Förutom den dagliga verksamheten och temaarbeten, erbjuder vi varje vecka möten med musikpedagog, och från 3-års ålder har barnen dans/rytmiklek med danspedagog. Med de yngre barnen har vi egna dans- och rörelsestunder både inne och utomhus. Från 5-års ålder kan ditt barn börja spela ett instrument på musikskolan Maestroakademin mot en extra avgift.

Hur ställer man sig i kö till Lilla Maestro?

Om man bor i Nacka kommun, kan man börja med att ställa sig i Nacka24:s kö på kommunens hemsida. På Nacka24 får man sedan välja förskolor man vill placeras på. Mejla oss på info@lillamaestro.se, så vet vi att ni har ett önskemål om att placeras hos oss. Om ni bor i annan kommun än Nacka, ska ni ansöka på hemsidan genom Sök till Lilla Maestro.

Sök till Lilla Maestro

Välkommen till Lilla Maestro

Sök till Lilla Maestro

När du klickar på ansök här, omdirigeras du till ett ansökningsformulär.

Börja med att fylla i ditt barns personnummer.

Fyll i om barnet har hemlig adress, om barnet har en förälder med annat modersmål än svenska, barnets nuvarande förskola, slutligen kontaktinformation om dig själv och eventuell annan vårdnadshavare.

Slutför din ansökan med att klicka på Spara. Eventuellt rödmarkerade fält som dyker upp måste fyllas i och du får trycka Spara igen.

En bekräftelse på din inskickade ansökan kommer automatiskt att skickas till din angivna e-postadress. Då har ansökan även tilldelats ett kö-ID. Observera att detta inte är er köplats, utan endast ett id-nummer i vårt datasystem.

Ansök genom att klicka här.

KONTAKTA OSS

Kontakta Lilla Maestro

TELEFON
 070-770 12 50
ADRESS
Alphyddevägen 4, 131 35 NACKA
E-MAIL
info@lillamaestro.se
Förskolechef
Charlotta Martin
070-091 29 82
charlotta.martis@lillamaestro.se

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Hjälp oss att bli bättre!

Välkommen till Lilla Maestro